musicalove wro

zrealizowany

Wrocław to miasto działań kulturalnych i społecznych – organizowanych jest tysiące wydarzeń mających na celu zwiększenie partycypacji mieszkańców w życiu kulturalnym. Tym razem ART JTM udowodniło, że osoby młode i pełne pasji oraz zaangażowania dadzą radę stworzyć koncert musicalowy godny osób dorosłych i profesjonalistów.

Prowadząc edycję kobylogórską dostrzegliśmy duże zainteresowanie możliwością rozwoju młodych talentów. Tym razem chcieliśmy także zaprosić do współpracy wrocławian realizując lokalną edycję, której celem było przygotowanie koncertu świątecznego poprowadzonego przez młodzież z ART JTM.

W projekcie udział wzięła także planowo orkiestra naszej organizacji (the symphony of art) oraz młodzi kompozytorzy, którzy stworzyli niepowtarzalne aranżacje znanych i mniej znanych kolęd, utworów świątecznych z całego świata. Zajęcia odbywały się dwa razy tygodniowo w Centrum Aktywności Lokalnej „Nowe Łąki”.

 

Projekt finansowany ze środków gminy Wrocław

 1. Dzieci przyprowadzane są na zajęcia przez rodzica lub osobę upoważnioną. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren placówki, zostawiają i odbierają dzieci przy głównym wejściu do szkoły. Dzieci przy drzwiach odbierane są przez instruktorów.

 2. Po wejściu do szkoły dzieci dezynfekują ręce.

 3. Dzieci przygotowują się do zajęć w wyznaczonej szatni.

 4. Wyznaczona osoba będzie czyścić i dezynfekować przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, wykorzystywane podczas zajęć.

 5. Dzieci podczas zajęć i przerw przebywają tylko w wyznaczonej grupie.

 6. W zajęciach biorą udział tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych – kataru, kaszlu, bólów mięśniowych, gorączki.

 7. Dzieci przynoszą na zajęcia tylko i wyłącznie niezbędne rzeczy – strój i obuwie zmienne, wodę niegazowaną, coś do jedzenia (w razie potrzeby teksty piosenek/scenariusze i własny długopis). Dzieci nie mogą dzielić się posiłkiem z kolegami i koleżankami

 8. Instruktorzy przypominają dzieciom o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa oraz higienie przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety.

 9. W razie złego samopoczucia, dziecko zgłasza dolegliwości instruktorowi, który niezwłocznie informuje o tym fakcie rodzica.

 10. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika zajęć, jeżeli wystąpią u niego objawy chorobowe i złe samopoczucie.

 11. Rodzic podczas zajęć jest dostępny pod telefonem, aby instruktor w razie potrzeby mógł się z nim sprawnie skontaktować.

 12. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u uczestnika zajęć, instruktor jest uprawniony do odizolowania go od pozostałej grupy w miejsce do tego wyznaczone lub izoluje go w odległości 2 metrów od pozostałych uczestników, aż do czasu przyjazdu rodzica.

 13. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania organizatora o potwierdzonym u uczestnika lub członków jego rodziny zakażeniu SARS-CoV-2.

 14. W przypadku potwierdzonego zachorowania uczestnika na SARS-CoV-2, organizator ustala listę osób mających styczność z chorym i niezwłocznie informuje ich o tym fakcie.

 15. Rodzice regularnie sprawdzają wiadomości wysyłane drogą mailową, aby pozostać na bieżąco z aktualnymi informacjami.

 16. Na terenie korytarzy wymagane jest noszenie maseczki.

 1. Dzieci przyprowadzane są na zajęcia przez rodzica lub osobę upoważnioną. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren placówki, zostawiają i odbierają dzieci przy głównym wejściu do szkoły. Dzieci przy drzwiach odbierane są przez instruktorów.

 2. Po wejściu do szkoły dzieci dezynfekują ręce.

 3. Dzieci przygotowują się do zajęć w wyznaczonej szatni.

 4. Wyznaczona osoba będzie czyścić i dezynfekować przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, wykorzystywane podczas zajęć.

 5. Dzieci podczas zajęć i przerw przebywają tylko w wyznaczonej grupie.

 6. W zajęciach biorą udział tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych – kataru, kaszlu, bólów mięśniowych, gorączki.

 7. Dzieci przynoszą na zajęcia tylko i wyłącznie niezbędne rzeczy – strój i obuwie zmienne, wodę niegazowaną, coś do jedzenia (w razie potrzeby teksty piosenek/scenariusze i własny długopis). Dzieci nie mogą dzielić się posiłkiem z kolegami i koleżankami

 8. Instruktorzy przypominają dzieciom o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa oraz higienie przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety.

 9. W razie złego samopoczucia, dziecko zgłasza dolegliwości instruktorowi, który niezwłocznie informuje o tym fakcie rodzica.

 10. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika zajęć, jeżeli wystąpią u niego objawy chorobowe i złe samopoczucie.

 11. Rodzic podczas zajęć jest dostępny pod telefonem, aby instruktor w razie potrzeby mógł się z nim sprawnie skontaktować.

 12. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u uczestnika zajęć, instruktor jest uprawniony do odizolowania go od pozostałej grupy w miejsce do tego wyznaczone lub izoluje go w odległości 2 metrów od pozostałych uczestników, aż do czasu przyjazdu rodzica.

 13. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania organizatora o potwierdzonym u uczestnika lub członków jego rodziny zakażeniu SARS-CoV-2.

 14. W przypadku potwierdzonego zachorowania uczestnika na SARS-CoV-2, organizator ustala listę osób mających styczność z chorym i niezwłocznie informuje ich o tym fakcie.

 15. Rodzice regularnie sprawdzają wiadomości wysyłane drogą mailową, aby pozostać na bieżąco z aktualnymi informacjami.

 16. Na terenie korytarzy wymagane jest noszenie maseczki.

Partnerzy:

Zmień rozmiar czcionki

Przekaż nam swój 1%