perform yourself

zrealizowany

Potrzeba zrealizowania tego oto projektu wynikła z braku edukacji z zakresu pozawerbalnego przekazywania istotnych celów i idei przez młodych ludzi, co jest poniekąd brakiem edukacji szkolnej w tym zakresie, a także pominięcia kwestii ciała w nauce rozmowy. Po warsztatach uczestnicy wiedzą jak kontrolować swoje ciało i jak pozawerbalnie dyskutować z innymi członkami społeczeństwa.

Młodzież biorąca udział w warsztatach performatywnych poznała alternatywne, od wcześniej już znanych, sposoby wyrażania samych siebie, swoich myśli i emocji, a także jak w sposób metaforyczny i niedosłowny przekazać szerszej publiczności treści, na jakich im zależy i jakie są dla nich ważne. Uczestnicy zdobyli również wiedzę na temat możliwości swojego ciała i nauczyli się kontroli nad nim podczas zajęć tanecznych i aktorskich. Efekty pracy warsztatowej zostały zaprezentowane podczas spektaklu online 6 grudnia „Czy będzie #OKEy?”.
 
 
Projekt finansowany ze środków gminy Wrocław
Previous
Next

Partnerzy:

Zmień rozmiar czcionki