*Miejsca nie są numerowane
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Czy będzie #OKEy?

Data: 24 IV 2021

Godzina: 17:00

Miejsce: PPM ZAJEZDNIA 

(TRATWA – ul. Legnicka 65)

Oświadczenie

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o przybycie na spektakl z wypełnionym oświadczeniem.