PO Revolution

etap I zrealizowany

PO Revolution jest to program dofinansowany przez międzynarodowy program „Active Citizens Razem dla ochrony klimatu”. Zaprosiliśmy KAŻDEGO mieszkańca tej dzielnicy do włączenia się w ekologiczną rewitalizację Przedmieścia Oławskiego. Począwszy od serii 3 otwartych warsztatów prowadzonych w trybie hybrydowym, opowiedzieliśmy o zagrożeniach czających się na naszą planetę oraz o tym, jak dbać o środowisko. Po konsultacji z mieszkańcami przeszliśmy do praktycznej części projektu, która przyczyni się do zwiększenia świadomości nie tylko uczestników, ale przede wszystkich mieszkańców Przedmieścia Oławskiego, rewitalizując tę dzielnicę Wrocławia.

Naszym celem było stworzenie wraz z mieszkańcami przejrzystych, szeroko dostępnych informatorów międzypokoleniowych na temat dbania o wspólne środowisko lokalne.

Pierwszy etap warsztatowy programu został prowadzony w systemie hybrydowym: w Centrum na Przedmieściu oraz online:

Warsztaty „Lokalnie. Eko. Ja” – czwartek 13 maja 17:00-19:00

– Warsztaty „Eko-dostępność dla każdego” – piątek 14 maja 17:00-18:00

– Warsztaty „Co w gastro piszczy” – piątek 14 maja 18:00-19:00

Partnerzy:

Zmień rozmiar czcionki

Przekaż nam swój 1%