Powroty

Foto: Maciej Proćków, Iwo Szenk, Michalina Reising