musicalove kg

zrealizowany

Od początku istnienia naszej organizacji działaliśmy i działamy na terenie cudownej miejscowości na mapie Wielkopolski – Kobylej Góry. W roku 2019 nawiązaliśmy oficjalne partnerstwo z gminą, dzięki któremu sukcesywnie wprowadzamy na tutejszy rynek ofertę wydarzeń kulturalnych (ostatnim z nich był koncert plenerowy). 

W marcu rozpoczęliśmy rok cyklem warsztatów dla młodzieży musicalove, lecz przerwał je covid, który zamknął szkoły. Nic straconego! Powracamy z nową energią, pomysłami i formułą zajęć. Zapraszamy na warsztaty, podczas których dzieci i młodzież rozwijać będą swoje pasje pod okiem doświadczonych, młodych instruktorów ART JTM. Semestr I (wrzesień-grudzień) to czas, kiedy to uczestnicy wszystkich grup przygotowywać będą występy w stylu musicalowym, które już w grudniu zobaczyć będzie można podczas koncertu świątecznego z kolędami z całego świata! Wszystkie występy wokalne oraz taneczne odbędą się na jednej ze scen we Wrocławiu, a także będą transmitowane na żywo na naszych mediach społecznościowych. Warto dodać, że podczas koncertu prócz uczestników zajęć musicalovych wystąpi orkiestra naszej organizacji – muzyki na żywo także nie zabraknie!

Cykl warsztatów obejmuje zajęcia z tańca (1,5h), śpiewu (1,5h) z elementami aktorstwa. Projekt skierowany do osób w wieku 8-16 lat. W sezonie jesiennym ruszają 2 grupy (grupa młodsza oraz grupa starsza) w Szkole Podstawowej w Mąkoszycach. 

Terminy zajęć w szkole w Mąkoszycach, piątki w godzinach 17-20.
25.09, 09.10, 16.10, 23.10, 06.11, 13.11, 27.11, 04.12, 05.12, 06.12

Koszt zajęć to 200zł za semestr I. Młodzieżowa organizacja ART JTM to grupa non-profit, która nie czerpie zysku z warsztatów. Wszystkie zebrane pieniądze wykorzystywane są na opłacenie kompozytorów, techników oraz wydatków bieżących związanych z tymi warsztatami. Koszt kostiumu jest osobny.

Ze względu na panującą pandemię obowiązują następujące zasady:

 1. Dzieci przyprowadzane są na zajęcia przez rodzica lub osobę upoważnioną. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren placówki, zostawiają i odbierają dzieci przy głównym wejściu do szkoły. Dzieci przy drzwiach odbierane są przez instruktorów.

 2. Po wejściu do szkoły dzieci dezynfekują ręce.

 3. Dzieci przygotowują się do zajęć w wyznaczonej szatni.

 4. Wyznaczona osoba będzie czyścić i dezynfekować przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, wykorzystywane podczas zajęć.

 5. Dzieci podczas zajęć i przerw przebywają tylko w wyznaczonej grupie.

 6. W zajęciach biorą udział tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych – kataru, kaszlu, bólów mięśniowych, gorączki.

 7. Dzieci przynoszą na zajęcia tylko i wyłącznie niezbędne rzeczy – strój i obuwie zmienne, wodę niegazowaną, coś do jedzenia (w razie potrzeby teksty piosenek/scenariusze i własny długopis). Dzieci nie mogą dzielić się posiłkiem z kolegami i koleżankami

 8. Instruktorzy przypominają dzieciom o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa oraz higienie przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety.

 9. W razie złego samopoczucia, dziecko zgłasza dolegliwości instruktorowi, który niezwłocznie informuje o tym fakcie rodzica.

 10. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika zajęć, jeżeli wystąpią u niego objawy chorobowe i złe samopoczucie.

 11. Rodzic podczas zajęć jest dostępny pod telefonem, aby instruktor w razie potrzeby mógł się z nim sprawnie skontaktować.

 12. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u uczestnika zajęć, instruktor jest uprawniony do odizolowania go od pozostałej grupy w miejsce do tego wyznaczone lub izoluje go w odległości 2 metrów od pozostałych uczestników, aż do czasu przyjazdu rodzica.

 13. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania organizatora o potwierdzonym u uczestnika lub członków jego rodziny zakażeniu SARS-CoV-2.

 14. W przypadku potwierdzonego zachorowania uczestnika na SARS-CoV-2, organizator ustala listę osób mających styczność z chorym i niezwłocznie informuje ich o tym fakcie.

 15. Rodzice regularnie sprawdzają wiadomości wysyłane drogą mailową, aby pozostać na bieżąco z aktualnymi informacjami.

 16. Na terenie korytarzy wymagane jest noszenie maseczki.

 1. Dzieci przyprowadzane są na zajęcia przez rodzica lub osobę upoważnioną. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren placówki, zostawiają i odbierają dzieci przy głównym wejściu do szkoły. Dzieci przy drzwiach odbierane są przez instruktorów.

 2. Po wejściu do szkoły dzieci dezynfekują ręce.

 3. Dzieci przygotowują się do zajęć w wyznaczonej szatni.

 4. Wyznaczona osoba będzie czyścić i dezynfekować przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, wykorzystywane podczas zajęć.

 5. Dzieci podczas zajęć i przerw przebywają tylko w wyznaczonej grupie.

 6. W zajęciach biorą udział tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych – kataru, kaszlu, bólów mięśniowych, gorączki.

 7. Dzieci przynoszą na zajęcia tylko i wyłącznie niezbędne rzeczy – strój i obuwie zmienne, wodę niegazowaną, coś do jedzenia (w razie potrzeby teksty piosenek/scenariusze i własny długopis). Dzieci nie mogą dzielić się posiłkiem z kolegami i koleżankami

 8. Instruktorzy przypominają dzieciom o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa oraz higienie przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety.

 9. W razie złego samopoczucia, dziecko zgłasza dolegliwości instruktorowi, który niezwłocznie informuje o tym fakcie rodzica.

 10. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika zajęć, jeżeli wystąpią u niego objawy chorobowe i złe samopoczucie.

 11. Rodzic podczas zajęć jest dostępny pod telefonem, aby instruktor w razie potrzeby mógł się z nim sprawnie skontaktować.

 12. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u uczestnika zajęć, instruktor jest uprawniony do odizolowania go od pozostałej grupy w miejsce do tego wyznaczone lub izoluje go w odległości 2 metrów od pozostałych uczestników, aż do czasu przyjazdu rodzica.

 13. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania organizatora o potwierdzonym u uczestnika lub członków jego rodziny zakażeniu SARS-CoV-2.

 14. W przypadku potwierdzonego zachorowania uczestnika na SARS-CoV-2, organizator ustala listę osób mających styczność z chorym i niezwłocznie informuje ich o tym fakcie.

 15. Rodzice regularnie sprawdzają wiadomości wysyłane drogą mailową, aby pozostać na bieżąco z aktualnymi informacjami.

 16. Na terenie korytarzy wymagane jest noszenie maseczki.

Partnerzy:

Zmień rozmiar czcionki

Przekaż nam swój 1%